Thi công lắp đặt công trình giường, giường đơn tại Phim trường tại Thủ Đức.

Thi công lắp đặt công trình giường, giường đơn tại Phim trường tại Thủ Đức.

Thi công lắp đặt công trình giường, giường đơn tại Phim trường tại Thủ Đức.

Nội thất Asaka đã hoàn thành xuất sắc lắp đặt 10 giường tầng và 10 giường đơn tại phim trường tại Thủ Đức để dựng phim. Qúa trình thực hiện đúng tiến độ, đáp ứng được nguyên tắc” Nhanh chóng, an toàn, chất lượng, thẩm mỹ”.

Cùng với sự phát triển của công nghệ sản xuất giường tầng, giường 2 tầng, giường 3 tầng thì việc sử dụng giường tầng vào nhiều mục đích khác nhau cũng là xu hướng.

Và đây là những hình ảnh được ghi nhận tại công trình.